Bức thư của mẹ

12 Jan, 2019

Chỉ một lần duy nhất mẹ viết thư cho mình, ấy là giai đoạn 13 năm về trước khi lên Sơn La lập nghiệp.
Chợt chiều nay nhớ lại những dòng chứa chan, giai điệu bỗng hiện lên trong đầu.

“Con trai của mẹ!
Bây giờ con xa nhà, mẹ lại có thêm một mối lo mới!… Con sẽ bước ra đời mạnh mẽ như một chú gà trống kiêu hãnh, nhưng với mẹ, con mãi là chú gà con bé bỏng ôi a trước cuộc đời. Nếu bố mẹ không ngày mỗi già mỗi yếu đi, thì sẽ mãi mãi giữ con trong ngôi nhà ấm áp của chúng ta.
…Mùa thu đến, hãy về thăm nhà con nhé!”

🐣 Bản nhạc “Bức thư của mẹ” ( sáng tác chiều 4/11/2018)

Bấm để gọi
Chat Trực Tuyến